Thursday water supply update from Ugu

1

UGU WATER SERVICES UPDATE:

AREA NORTH:
Siyitholile imibiko yokuphazamiseka kwamanzi endaweni yase Sihlonyaneni ku Ward 18 kanye nase Sibanini. Oplamba bayayibheka inkinga ukuqinisekisa ukuthi amanzi ayabuya kulezi zindawo.

AREA SOUTH:
GAMALAKHE:
The Bhobhoyi plant currently has a higher than normal demand thus making the system very fragile. As a result, the supply to Gamalakhe Reservoir is affected. Therefore water supply has been interrupted on Vela Shazi Road, Tin Town and 4room area. Technicians and a team of specialists are on the ground working on stabilizing the system and reinstating water supply in the affected areas.

MARBURG:
A step test was conducted yesterday and we were able to build up supply at the Marburg Reservoir.

MKHOLOMBE:
Indawo yase Mkholombe idla amanzi kakhulu ngenxa yabantu abaxhume amanzi ngokungekho emthethweni. Lesi senzo siphazamisa ukuphakelwa ngendlela kwamanzi kulendawo kanye neziseduze kwayo.

RAMSGATE:
Water supply to the highly lying areas of Ramsgate was affected overnight due to the drop of Seaslopes Reservoir. This reservoir is picking up now.

We are aware that the following roads are experiencing water supply interruptions: Garden Road, Wye Road, Clarence Road, Chiddingstone Road, Appledoe Road and Fascadale Road. Technicians are working on restoring supply.

MSIKABA:
Indawo yase Msikaba isiphakelwa yintilivo yase Nsimbini. Sisebenzisana nama Khansela ukuqinisekisa ukuthi lezi zindawo izinokuphazamiseka kwamanzi ziyasizwa ngama truck amanzi.

IZINGOLWENI/SHOBENI:
Indawo yase Shobeni iyasentshenzwa ukuqinisekisa ukuthi amanzi aphakeleka ngendlela kulendawo. Imizamo yaokubuyisa amanzi iyaqhubeka.

AREA SOUTH WEST:
Ngenxa yokuthi yisikhathi sephasika kanti futhi kunezindingo eziningi zamanzi, uhlelo lokuphakelwa kwamanzi lizoshintsha kancane kolujwayelekile. Lendawo yase Harding izovulelwa amanzi ngoLwesihlanu kanye nangoMgqibelo bese ayavalwa ngeSonto aphinde avulwe ngoMsombuluke bese kuqhubeka uhlelo olujwayelekile.

Please note that due to the Easter Weekend, there will be changes in the supply schedule. Water will be opened on Friday and Saturday and closed off Sunday to build up Supply and from Monday, the normal schedule in place will continue.

Regards,
Ugu District Municipality Communications.

Share.

About Author

1 Comment

Leave A Reply